Resmen duyuruldu! Kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin sınır 2 bin liraya yükseltildi | Emlakinfo
EkonomiGündem

Resmen duyuruldu! Kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin sınır 2 bin liraya yükseltildi

2 bin liraya Çıkarıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında finansman gider kısıtlaması uygulanan tutarlara ilişkin yüklenilen KDV indirim konusu olabilecek.

Tebliğle, 6362 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıklarının taşınmaz satışlarında, ilgili yönetmelik gereği yetki belgesi aranmaksızın özel matrah şekli uygulamasından yararlanmaları yönünde düzenleme de yapıldı.

Kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin sınır 1000 liradan 2 bin liraya yükseltildi.

Böylece tevkifata tabi işlem bedelinin KDV dahil 2 bin liranın altında olması halinde tevkifat uygulanmaması sağlandı.

Tebliğle, aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların tamamı için iade talebinde bulunması zorunluluğuna son verilerek, bazıları için iade hakkını kullanmalarına imkan getirildi

2 bin liraya Çıkarıldı