Gayrimenkul satış ihalelerinde yeni düzenleme yapıldı | Emlakinfo
EmlakGündem

Gayrimenkul satış ihalelerinde yeni düzenleme yapıldı

Gayrimenkul satış ihalelerinde yeni düzenleme yapıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, “5’inci Yargı Paketi’ni kapsayan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi” içerisinde yer alan bazı maddeler kabul edildi. Bu maddeler arasında gayrimenkul satış ihalelerindeki yeni düzenleme de yer alıyor.

AA’nın aktardığı habere göre, söz konusu düzenleme ile hem taşınmazlar hem de taşınırlarda ihale alıcısı, ihalenin feshi istenmiş olsa bile artırma sonuç tutanağının ilanından itibaren 7 gün içinde satış tutarını nakit olarak ödemekle yükümlü tutulacak. Satışı yapılan taşınmazın teslimi, ihale kesinleşmeden yapılmayacak ve resmi sicilde alıcı adına tescillenmeyecek. Ayrıca taşınır malların satışıyla ilgili yapılan ihale usul ve esaslarına ilişkin bazı değişiklikler, taşınmaz mallar için de geçerli sayılacak.

ONLINE SATIŞLARDA DA DÜZENLEME

Kabul edilen düzenleme ile elektronik satış portallarında gerçekleştirilecek satış ilanında, varsa ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin, taşınmaz üzerindeki haklarını 15 günde icra dairesine bildirmeleri zorunlu tutuldu. Tersi durumda hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış tutarının paylaşmasından hariç tutulacaklar ve bu hususlar irtifak hakkı sahipleri için de geçerli sayılacak.

Kıymet takdiriyle ilgili şikayet yetkisiz icra mahkemesinde gerçekleştirilirse icra mahkemesi evrak üzerinde incelemede bulunarak başvuru tarihinden itibaren en geç 10 gün süreyle yetkisizlik kararı alacak ve masrafını gider avansından karşılamak şartıyla dosyayı, resen yetkili icra mahkemesine gönderecek. Böylelikle kıymet takdiriyle ilgili şikayetin yetkili mahkeme tarafından bir an önce ele alınmasına imkan sunulacak.

İhale alıcısının isteği üzerine icra dairesi, satılan taşınmazda kira sözleşmesine bağlı olarak yaşayan kişiye kira tutarını, diğer durumlarda ise taşınmazı kullanan kişiye bilirkişi tarafından belirlenen aylık kullanım tutarını icra dairesine yatırması emrini verecek.

Gayrimenkul satış ihalelerinde yeni düzenleme yapıldı